قرنیز کابینت
قرنیز
قرنیز کابینت
1400/09/09
قرنیز آب بندی با هدف جلوگیری از نفوذ آب و مایعات به سطح کابینت، کانتر و دیوار کاشی شده آشپزخانه به انتهای صفحه کابینت،یعنی دقیقاً در مرز قرارگیری دیوار و صفحه نصب می‌گردد.
ادامه مطلب
منو